سایت گردشگردی

دشت "استری آرد"

خلاصه

دشت استری آرد واقع در جزیره آدریاتیک در شهر هارو می‌باشد که یکی از دستاوردهای فرهنگی منطقه است و از زمان اولین استعمار "ایونیا" از قرن 4 قبل از میلاد در این منطقه اجرا می‌شود. فعالیت‌های کشاورزی اصلی در این دشت‌های حاصلخیز شامل کشت انگور و زیتون می‌باشد که تا زمان حال همچنان ادامه دارد. منابع طبیعی منطقه نیز بسیار ارزشمند هستند. مناظر ایجاد شده به‌وسیله دیوارهای سنگی یا پناهگاه‌های سنگی کوچک شواهدی ارزشمند از سیستم علوم هندسی باستان می‌باشد که توسط انسان‌های یونانی در زمان‌های بسیار قدیم در این منطقه ساخته شده‌اند. 24 قرن می‌باشد که این دیوارها (چوراها) در این مناطق کشاورزی ساخته شده‌اند. 

میراث باارزش و برجسته جهانی

جزئیات

دشت "استری آرد" یک سیستم استفاده از زمین و استعمار کشاورزی به‌وسیله یونانی‌ها در قرن 4 قبل از میلاد است. سیستم سازمان‌دهی زمین بر اساس توزیع جغرافیایی و به‌وسیله مرزهای ساخته شده از سنگ و به شکل دیوار می‌باشد. این سیستم از همان اوایل به‌وسیله سیستم‌های آبی مانند تانک آب و فاضلاب یا جوی کنار خیابان کامل می‌شده است. این سیستم از لحاظ جهانی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. سیستم تقسیم زمین به‌وسیله استعمارگران یونانی ابداع شده است. فعالیت‌های کشاورزی در "چورا" بدون هیچ‌گونه وقفه و در طول 24 قرن گذشته تا به حال همچنان ادامه داشته است. بیشترین محصول این زمین‌های کشاورزی، انگور و زیتون می‌باشد. زمین‌های بارور در این منطقه که در دشت‌های حاصلخیز قرار دارند، به‌وسیله استعمارگران یونانی به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌اند.
نکته1: سیستم تقسیم زمین، که قدمت آن به قرن قبل از میلاد بازمی‌گردد، در دشت‌های "استری آرد" اجرا شدند. این زمین‌های بر اساس مدل جغرافیایی ارائه شده توسط یونانی‌ها در زمین‌های کشاورزی مدیترانه به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌اند.
نکته2: زمین‌های کشاورزی دشت "استری آرد" زمین‌های باروری هستند که در طول 2400 سال محصولات یکسانی در آنان کشت داده شده است. این زمین‌ها بازگوکننده ثبات و پایداری و استقامت مردمان منطقه در طول چندین قرن متوالی می‌باشد.
نکته3: زمین‌های کشاورزی دشت استری آرد و مناطق اطراف آن نمونه‌ای از سنت‌های باستانی مردمان این منطقه است که تا به امروز همچنان ادامه دارد. این سنت‌ها باعث پیشرفت اقتصادی زیادی در این مناطق شده است. سیستم مربوط به املاک مزروعی یونان در طول چندین قرن و بدون تغییر در این مناطق اجرا شده است. این سیستم با تغییرات اندکی در آن هنوز هم در حال اجرا می‌باشد. دشت استری آرد شامل زمین‌های کشاورزی حاصل این منطقه می‌باشد. سیستم معروفی با نام چورا برای تقسیم این اراضی استفاده می‌شود. دیوارهای سنگی به عنوان مرز میان زمین ها بکار گرفته شده‌اند. برنامه‌های مدیریتی اجرا شده در این منطقه از لحاظ باستانی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. این سیستم تقسیم اراضی نه تنها باعث رونق کشاورزی در منطقه شده بلکه باعث رونق امور شهری و جذب گردشگر نیز شده است. این منطقه باستانی از لحاظ جهانی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد.

جاذبه های مشابه

پارک ملی "لوشان"

پارک ملی "لوشان"

مشاهده
مرکز تاریخی "سائو لوئیس"

مرکز تاریخی "سائو لوئیس"

مشاهده
مجموعه تاریخی قصر "پوتالا "، لهاسا

مجموعه تاریخی قصر "پوتالا "، لهاسا

مشاهده
کانال "رایدو"

کانال "رایدو"

مشاهده