سایت گردشگردی

شهر باستانی "گراند باسام"

خلاصه

اولین پایتخت ساحل عاج، شهر تاریخی گراند باسام می‌باشد که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ساخته شده است. برنامه‌های ویژه اقتصادی در شهر اجرا شده است. علاوه بر ساختمان‌های اقتصادی، بناهای اداری و خانه‌های اروپائیان و آفریقایی‌ها نیز در شهر دیده می‌شود. روستای نزما دارای خانه‌هایی به سبک معماری محلی می‌باشد که در اطراف آن باغ‌های بزرگی به چشم می‌خورد. گراند باسام مهم‌ترین اسکله‌ای می‌باشد که از لحاظ اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. این شهر به عنوان مرکز حقوق و قضاوت قلمداد می‌شود. روابط اجتماعی پیچیده‌ای میان اروپائیان و آفریقایی‌ها در جریان است. جنبش‌های استقلال طلبانه زیادی در منطقه روی داده است. به دلیل اینکه منطقه تحت استعمار فرانسوی‌ها قرار دارد، امور تجاری از طریق این منطقه بین فرانسه و خلیج گینه اجرا می‌شود. این منطقه مدرنیزه‌ترین منطقه ساحل عاج می‌باشد و به همین دلیل بسیاری از اروپایی‌ها، آفریقایی‌ها و مردمانی از مدیترانه شرقی جذب این منطقه می‌شوند.

میراث باارزش و برجسته جهانی

جزئیات

شهر تاریخی "گراند باسام" یکی از شهرهای مستعمراتی می‌باشد که در اواخر قرن 19 و در طول قرن 20 ساخته شده است. بخش‌های مختلفی به منظور تجارت و بازرگانی، اداری و محل‌هایی برای زندگی اروپائیان و آفریقایی‌ها در آن در نظر گرفته شده است. این شهر از یک‌ طرف شامل آثار معماری استعماری و برنامه‌های شهری بر اساس عملکرد و ساختار و بهداشت و تطابق با شرایط آب و هوایی و از طرف دیگر روستای "نزما" که نشان‌دهنده فرهنگ بومی مردمان منطقه می‌باشد، است. گراند باسام اولین پایتخت استعماری و مهم‌ترین اسکله مرکز فعالیت‌های تجاری است. این بندر به عنوان مرکز ساحل عاج شناخته می‌شود. این بندر بازگوکننده روابط اجتماعی میان اروپائیان و آفریقایی‌ها و فعالیت‌های مردمان این منطقه برای استقلال می‌باشد.
نکته1: گراند باسام شهری استعماری است که بازگوکننده فرهنگ سنتی مردم آن با فرهنگ اروپایی می‌باشد. این شهر پایتخت ساحل عاج است و مراکز اداری با نام AOF (آفریقا – باختری – فرانسه) در آن قرار دارد. علاوه بر این مراکز اداری، مراکز تجاری مهمی نیز در این شهر احداث شده است. از سال 1880 تا سال 1950 این شهر محل زندگی آفریقایی‌ها، اروپایی‌ها و مردمان خاورمیانه بوده است. همزیستی مسالمت‌آمیزی میان این گروه‌های مختلف جریان دارد اما گاهی نیز نزاع‌هایی میان آنان در گرفته است.
نکته2: گراند باسام نمونه مهمی از شهرهای استعماری می‌باشد. برنامه‌های شهری با اهداف ویژه‌ای در این شهر اجرا شده‌اند. شبکه شهری در شکوفایی شهر نقش زیادی داشته است. آثار معماری استعماری که در آن اعتدال و میانه‌روی و سبک‌های ویژه را می‌توان دید، در این شهر دیده می‌شود. مراکز بهداشتی توسط کشورهای استعماری و با توجه به موقعیت استوایی منطقه، در شهر احداث شده‌اند. خانه‌های سنتی در روستای نزما بازتاب‌دهنده روش‌های فرهنگی و سنتی منطقه هستند. 

جاذبه های مشابه

پارک ملی "کومو"

پارک ملی "کومو"

مشاهده
صومعه گغارد و دره عزت بالا

صومعه گغارد و دره عزت بالا

مشاهده
آنگکور

آنگکور

مشاهده
بندر، قلعه‌ها و گروهی از بناهای تاریخی، کارتاگنا

بندر، قلعه‌ها و گروهی از بناهای تاریخی، کارتاگنا

مشاهده