سایت گردشگردی

دوینه یا ترخینه کرمانشاهی

مواد این غذا در بهار و تابستان تهیه و در زمستان مصرف می‌کنند.  ترخینه برای کسانی که سرما خورده‌اند مناسب می‌باشد.

مواد لازم برای تهیه این غذا:

  • گندم 
  • بلغور
  • دوغ

خمارآشی: غذایی که با دوغ کشک و برنج خردشده تهیه می‌شود و بیشتر فقرای روستا مصرف می‌کنند.

 

آداب و رسوم مشابه

خورش خلال بادام

خورش خلال بادام

مشاهده
سیب پلو کرمانشاهی

سیب پلو کرمانشاهی

مشاهده
لباس محلی کرمانشاهی

لباس محلی کرمانشاهی

مشاهده
حلیم بادمجان

حلیم بادمجان

مشاهده