سایت گردشگردی

کویر نمک دستگردان (کفه نمک)

در 90 کیلومتری شمال شرقی طبس کویر نمک دستگردان (کفه نمک) واقع شده که بخشی از بدنه کویر مرکزی ایران می‌باشد و در مصب رودخانه هایی که از کوه های درنجال و خورمایو در جنوب غربی، تنگل گز و تنگل چرق در جنوب شرقی و ازبک کوه در شرق قرار گرفته تشکیل شده است.

 این منطقه از شرق جاده ارتباطی طبس- بردسکن قابل دسترسی است.   

داخل کویر فاقد پوشش گیاهی اما در حاشیه آن گیاهان شور پسند مانند اشنان قابل مشاهده است. کفه نمک پوشیده از قشر نمک سفید رنگ و زمینهای پف کرده رسی است و گستره ای شمالی جنوبی دارد، طول شمال به جنوب آن حدود 30 کیلومتر و عرض آن در بیشترین حالت حدود 20 کیلومتر است.

دستگردان که در نیمه شرقی مرکزی ایران و در مجاورت کویر پهناور نمک قرار دارد دارای آب و هوایی گرم و خشک است و میزان بارندگی سالیانه آن در سالهایی که بارندگی خوب است به طور متوسط از 150 میلیمتر تجاوز نمی کند. در دستگردان از اوایل اسفند آب و هوای بهاری شروع و تقریبا تا اواسط اردیبهشت ماه بیشتر ادامه ندارد، گرمای زودهنگام در دومین ماه سال آغاز و تا پایان مهرماه تقریبا ادامه دارد.

پاییز بخش دستگردان عمری کوتاه دارد که از 40 روز بیشتر تجاوز نمی کند یعنی از اوایل آذرماه هوای سرد زمستانی بر منطقه حاکم می شود و در دیماه برودت هوا تا 10 درجه سانتیگراد زیر صفر هم می رسد.  

دستگردان از مناطق باد خیز کشور است که در اغلب روزهای سال بادهای منطقه ای از سمت مشرق به مغرب در حال وزیدن است که در هوای  تابستان با گرد و خاک همراه می شود. 

جاذبه های مشابه

روستای ازمیغان

روستای ازمیغان

مشاهده
باغ گلشن

باغ گلشن

مشاهده
چشمه مرتضی علی

چشمه مرتضی علی

مشاهده
دره کال سر در

دره کال سر در

مشاهده
شما هم می توانید در مورداین مکان نظر بدهید.
(برای ثبت نظرات لازم است ابتدا وارد حساب کاربری شوید)
مهدی دهدار (20 شهریور 96)

ساشس شسیبش شسیب شسیب شسیمبش یبمشس بشسیبنشس یبمشس شس