سایت گردشگردی

تالاب ياريم قيه

 در نقطه صفر مرزب ايران و ترکيه تالاب یاریم قیه با وسعت حدود پنج کیلومترمربع قرار دارد که در غرب آن غاری با همین نام واقع شده است. تالاب دارای آب زلال و کاملاً شفاف استميانگين بارندگی ناحيه 250 ميليمتر در سال است.

غار یاریم قیه از نوع خشکی آبی است که آب خود را از تالاب یاریم قیه دریافت میکند.

ارتفاع سطح آب 1414 متر و در مقايسه با ارتفاع 1410 متري سطح آب داخل غار دو متر بالاتر است. بعلاوه برداشت 500 مترمکعب آب از آن در شبانهروز تغييری در ارتفاع سطح آب غار ايجاد نمیکند.

بر اساس تحقیقات گراديان هيدروليکی آب از تالاب بهطرف غار است و با توجه به اینکه هيچ آب ديگری به غار وارد نمیشود غار بهطور مستقيم از تالاب تغذيه میکند.  

جاذبه های مشابه

تالاب بورالان

تالاب بورالان

مشاهده
سد پناه کندی

سد پناه کندی

مشاهده
منطقه شکار ممنوع آغگل

منطقه شکار ممنوع آغگل

مشاهده
دخمه سنگی فرهاد

دخمه سنگی فرهاد

مشاهده
شما هم می توانید در مورداین مکان نظر بدهید.
(برای ثبت نظرات لازم است ابتدا وارد حساب کاربری شوید)
مهدی دهدار (20 شهریور 96)

ساشس شسیبش شسیب شسیب شسیمبش یبمشس بشسیبنشس یبمشس شس